Råvarer

Stoffer og tilbehør til bunadene

Vi kjøper råvarene til bunadene frå norske produsentar/leverandørar. Vår største ullstoff leverandør er Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har en unik produksjonslinje med alle prosesser under samme tak. Fabrikken har produsert ulltekstiler på Lillehammer i Norge siden 1887. De har sertifiseringer som ISO 14001 – Miljøledelse, ISO 9001 – Kvalitetsledelse og EU Ecolabel.

Vi kjøper også stoffer fra Krivi-Vev AS på Tingvoll og de er Miljøfyrtårnsertifisert og ISO 9001 sertifisert.

Nokre råvarer må vi kjøpe frå Europa, ettersom dei ikkje blir produsert i Noreg.
For Solhjell er det viktig å støtte opp om norsk tekstilindustri og oppretthalde lokale arbeidsplassar.

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Du kontrollerer dine eigne data Vi og våre forretningspartnarar bruker teknologiar, inkludert informasjonskapslar/«cookies» til å samle informasjon om deg for forskjellige føremål. Ved å trykke «Aksepter alle» gir du løyve til alle desse føremåla. Du kan lese meir om korleis vi bruker informasjonskapslar og annan teknologi, og korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar ved å klikke på lenka.


Nødvendige

Nødvendige informasjonskapslar hjelper med å gjere ei heimeside brukbar ved å aktivere grunnleggande funksjonar, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre område av heimesida. Heimesida kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane.


Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapslar gjer det mogleg å lagre opplysningar som endrar måten heimesida ser ut eller oppfører seg på, t.d. ditt føretrekte språk eller den regionen du oppheld deg i.


Statistiske informasjonskapslar hjelper heimesida sin eigar med å forstå korleis besøkande samhandlar med heimesida ved å samle inn og rapportere opplysningar.


Marknadsførings-informasjonskapslar blir brukt til å spore besøkande på tvers av heimesider. Føremålet er å vise annonsar som er relevante og engasjerande for den enkelte brukaren, og dermed meir verdifulle for utgivarar og tredjeparts-annonsørar.


Uklassifiserte

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapslar saman med leverandørane av dei enkelte informasjonskapslane.