Reklamasjon

Melding om feil og manglar ved produkta kan du melde til oss munnleg eller skriftleg. Av bevisomsyn tilrår vi at reklamasjonen blir sendt skriftleg til post@solhjell.no

Rutiner for retur av varer

Ein reklamasjon vil seie at det er ein feil eller mangel ved varen. Om du oppdagar feil med design, manglar i forsendinga eller feil på produktet må du gi oss beskjed om det innan rimeleg tid.

Ved reklamasjonsvurderingar undersøker vi kva som er feil med produktet og gir ei tilbakemelding på om det er grunnlag for reklamasjon eller ikkje.

Dersom det ligg føre ein mangel eller ein feil ved produktet kan Solhjell AS tilby retting eller omlevering i samsvar med lova, og forbrukar kan ikkje krevje prisavslag eller heving.

Beskjed om eventuelle feil og manglar på bunaden eller produktet må sendast innan 2 månader etter at bunaden eller produktet er mottatt. Dette er i samsvar med «forbrukerkjøpsloven».

Melding om eventuelle feil og manglar skal sendast til Mona:
Mona Schaug
Fridtjof Nansens gate 21
6413 Molde
Email: mona.schaug@solhjell.no
Telefon: 417 60 540

 

Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år

Solhjell AS håper du får glede av bunaden din i mange år framover til livets høgdepunkt og andre høve.