Reklamasjon

Melding om feil og manglar ved produkta kan du melde til oss skriftleg. Av bevisomsyn tilrår vi at reklamasjonen blir sendt skriftleg til charlotte@solhjell.no.

Rutiner for retur av varer

Ein reklamasjon vil seie at det er ein feil eller mangel ved varen. Om du oppdagar feil med design, manglar i forsendinga eller feil på produktet må du gi oss beskjed om det innan rimeleg tid.

Ved reklamasjonsvurderingar undersøker vi kva som er feil med produktet og gir ei tilbakemelding på om det er grunnlag for reklamasjon eller ikkje. Vi gjør oppmerksam på at reklamasjonsretten gjelder sømfeil på varen og ikke feil forårsaket av normal slitasje. Kunden er sjølv ansvarleg for at måla blir tatt riktig og skrive på rett felt i målskjema. Husk å sjekke ordrebekreftelsen.
Den absolutte reklamasjonsfristen er på 2 år.

Dersom det ligg føre ein mangel eller ein feil ved produktet kan Solhjell AS tilby retting eller omlevering i samsvar med lova, og forbrukar kan ikkje krevje prisavslag eller heving.

Beskjed om eventuelle feil og manglar på bunaden eller produktet må sendast innan 2 månader etter at bunaden eller produktet er mottatt. Dette er i samsvar med «forbrukerkjøpsloven».

 

Melding om eventuelle feil og manglar skal sendast til:
Solhjell AS
Ved: Charlotte Mønnick
Rosenkrantzgate 8, 0159 Oslo
Email: charlotte@solhjell.no
Telefon: 412 20 608

 

Solhjell AS håper du får glede av bunaden din i mange år framover.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Du kontrollerer dine eigne data Vi og våre forretningspartnarar bruker teknologiar, inkludert informasjonskapslar/«cookies» til å samle informasjon om deg for forskjellige føremål. Ved å trykke «Aksepter alle» gir du løyve til alle desse føremåla. Du kan lese meir om korleis vi bruker informasjonskapslar og annan teknologi, og korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar ved å klikke på lenka.


Nødvendige

Nødvendige informasjonskapslar hjelper med å gjere ei heimeside brukbar ved å aktivere grunnleggande funksjonar, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre område av heimesida. Heimesida kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane.


Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapslar gjer det mogleg å lagre opplysningar som endrar måten heimesida ser ut eller oppfører seg på, t.d. ditt føretrekte språk eller den regionen du oppheld deg i.


Statistiske informasjonskapslar hjelper heimesida sin eigar med å forstå korleis besøkande samhandlar med heimesida ved å samle inn og rapportere opplysningar.


Marknadsførings-informasjonskapslar blir brukt til å spore besøkande på tvers av heimesider. Føremålet er å vise annonsar som er relevante og engasjerande for den enkelte brukaren, og dermed meir verdifulle for utgivarar og tredjeparts-annonsørar.


Uklassifiserte

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapslar saman med leverandørane av dei enkelte informasjonskapslane.