Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa opplyser om korleis Solhjell samlar inn, brukar og behandlar personopplysningar. Solhjell er underlagt norsk lov, og vi følgjer gjeldene regler for personopplysningar, og behandling av desse. Det er frivillig for dei som besøker nettsida å oppgje personopplysningar i forbindelse med tenester som å få nyheitsbrev.
Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte, med mindre anna er spesifisert. Opplysningar som samlast inn i forbindelse med drift av nettstaden, vert lagra på eigne servere som vert drifta av leverandøren. Det er berre Solhjell og underleverandør som har tilgang til opplysningane som vert samla inn.
Du finner meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Om informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som plasserast på din datamaskin når du laster ned ei nettside. Cookies er knytta til IP-adressa di, og er ikkje knytt til andre personlege opplysningar. Solhjell bruker ikkje informasjonskapslar til å generere statistikk, og vi kan dermed ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysningar og behandling av desse opplysningane er ikkje tillat med mindre brukar både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlinga. Brukaren skal få vite om, og godkjenne kva slags opplysningar som behandlast, kva formålet med behandlinga er og kven som behandlar opplysningane. Les meir om korleis du administrerer informasjonskapslar på nettvett.no.
  • Nødvendige informasjonskapslar: Vi nyttar informasjonskapslar til å hugse val du har gjort på nettstaden og for å auke brukarvenlegheita. Desse slettes ikkje etter avslutta besøk. Dette gjer at framtidig besøk på nettsida vil vere raskare og meir tilpassa den besøkande. Utan desse kan vi ikkje garantere at all funksjonalitet på nettstaden fungerer som den skal.
  • Sesjonsavhengige informasjonskapslar: Desse brukas blant anna for å registrere at en besøkande er inne på nettsida. Desse slettes etter besøk.
  • Tredjeparts informasjonkapslar: Dette er informasjonskapslar frå eit anna domene. Desse brukas blant anna for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbetre brukaropplevinga av nettstaden. Google Analytics er ein tredjepart som Solhjell nyttar.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst frå Solhjell kva slags personopplysningar som Solhjell har registrert om deg. Dersom dei er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du krevje at opplysningane rettes eller slettes i samsvar med gjeldande lovgiving.

Nettstatistikk

Solhjell samlar inn anonymiserte opplysningar om besøkande på solhjell.no. Verktøyet vi nyttar for å innhente slik statistikk er Google Analytics. Formålet med dette er å forstå korleis besøkande bruker våre tenester, og korleis vi basert på dette kan forbetre brukaropplevinga og vidareutvikle informasjonstilbudet på nettstaden. Eksemplar på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker nettstaden, kva slags sider som vert besøkt, kor lenge besøket varer, kva slags nettstader brukaren kommer frå og kva slags nettlesar som nyttas.
Les meir om Google Analytics her.