Sør-Trøndelag damebunad, Rose m. stilk, raud

Allereie i 1920 blei det starta å samle inn informasjon om gamle drakt plagg rundt om i Trøndelag. Arbeidet blei satt i gang av lærerinnene Ragna Rytter, Kaspara Kyllingstad og Ingeborg Krogstad. Dei fant mange plagg som var sterkt påverka frå rokokkostilen i tida rundt 1800, der ein oftast benytta materialene silke og fløyel. Det var viktig for dei 3 kvinnene at bunaden skulle ha lokal forankring, derfor blei bunaden lagd materiala ull og lin. Stoffa i bunaden bygjer derfor på tradisjonar i damaskveving frå Trøndelag. Det skulle væra mogeleg å kunne veve eigne stoff til bunaden. Etterkvart har produksjonen av bunaden vorte standardisert. I dag finst det 3 ulike damaskmønster til bunadlivet, i 12 ulike fargekombinasjoner. Damaskmønstra på bunadlivet kallas Enkel rose, Rose med stilk og Rose med bølge

I stoffkvaliteten Rose med stilk er 3 ulike fargekombinasjoner se vedlagte bilder.

Fleire detaljar om bunaden

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Du kontrollerer dine eigne data Vi og våre forretningspartnarar bruker teknologiar, inkludert informasjonskapslar/«cookies» til å samle informasjon om deg for forskjellige føremål. Ved å trykke «Aksepter alle» gir du løyve til alle desse føremåla. Du kan lese meir om korleis vi bruker informasjonskapslar og annan teknologi, og korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar ved å klikke på lenka.


Nødvendige

Nødvendige informasjonskapslar hjelper med å gjere ei heimeside brukbar ved å aktivere grunnleggande funksjonar, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre område av heimesida. Heimesida kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane.


Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapslar gjer det mogleg å lagre opplysningar som endrar måten heimesida ser ut eller oppfører seg på, t.d. ditt føretrekte språk eller den regionen du oppheld deg i.


Statistiske informasjonskapslar hjelper heimesida sin eigar med å forstå korleis besøkande samhandlar med heimesida ved å samle inn og rapportere opplysningar.


Marknadsførings-informasjonskapslar blir brukt til å spore besøkande på tvers av heimesider. Føremålet er å vise annonsar som er relevante og engasjerande for den enkelte brukaren, og dermed meir verdifulle for utgivarar og tredjeparts-annonsørar.


Uklassifiserte

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapslar saman med leverandørane av dei enkelte informasjonskapslane.