Råvarer

Stoffer og tilbehør til bunadene

Vi kjøper råvarene til bunadene frå norske produsentar/leverandørar. Vår største leverandør på stoffer er Gudbrandsdalen Uldvarefabrik på Lillehammer.
Nokre råvarer må vi kjøpe frå Europa, ettersom dei ikkje blir produsert i Noreg.
For Solhjell er det viktig å støtte opp om norsk tekstilindustri og oppretthalde lokale arbeidsplassar.