Logo: Solhjell
 Heim ›  Kontakt oss › Salgs- og leveringsbetingelsar

Salgs- og leveringsbetingelsar

Gjeld kun kjøp i vår nettbutikk

Foretaksinformasjon

Solhjell AS
Org.nr 971 063 777

Kontaktdetaljar:

Solhjell AS
Rosenkrantz gate 8
0159 Oslo
Tlf: 908 76 477
E-post: post@solhjell.no

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon

Alle prisar er i norske kroner og er inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil kome fram før bestillinga, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehald

Vi tek forbehald om eventuelle trykkfeil når det gjeld pris og informasjon om varer/ tenester på siden. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ynskjer å gi deg god hjelp, og ein vellykka handel!

Salgs- og leveringsbetingelsar

Sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid.

Leveranse

Vanlegvis vil varene sendes frå oss 10-15 virkedagar etter at ordren er mottatt dersom varen er på lager. Ikkje alle produkt er lagervare, sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid.

Vi bruker Bring/Posten til utsending av varer. Porto blir beregnet ved kjøp av vare, og vil visast i handlekurven før betaling.

Betaling

Vi krev betaling frå den dagen du kjøper varen i nettbutikken.

Personopplysningar

Solhjell AS behandlar persondata ifølge Lov om Personopplysningar. Opplysningar som kan koplast til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengeleg for andre verksemder, eller koplast med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handlar hos Solhjell AS blir betalinga behandlet av Payex, som er ein sikker elektronisk betalingsløysning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart ut i frå kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ynskjer å avbestille varer som ikkje er sendt ut enda, ta kontakt med nettbutikk@solhjell.no.

Reklamasjon

Dersom det det ligg føre ein mangel ved varen, må du innan rimeleg tid etter at du oppdaga den, gi Solhjell AS skriftleg melding (e-post, telefaks eller brev) om at du ynskjer å påberope deg mangelen. Solhjell AS vil då gi deg informasjon om kva du skal gjere vidare. Reglane om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Viss du ikkje ynskjer å nytte dette, kan du bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sjå link her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096.

Angrerett

Ifølgje angrerettloven gjeld angrefristen frå den dagen kjøparen mottek varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som den vart teken imot, og legg ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil då få tilbakeført det du har betalt. Kjøpar betaler returporto. Sjå utfyllande informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøpar ikkje har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 månader. Angreskjemaet skal vere ferdig utfylt med Solhjell AS informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjeld ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikkje av forbrukerkjøpsloven.

Seljaren har rett til å trekke frå eit beløp frå det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, viss og i den grad slik verdiforringelse skyldast at kunden har handtert produktet utover det som trengs for å fastslå funksjon eller karakteristikkar.
 
Finn forhandlere 
i nærheten av
Søk
Skriv inn postnummer eller sted for å finne nærmeste forhandler.
For å finne nærmeste forhandler, tast inn ditt postnummer i feltet over.