Vilkår

Sal- og leveringsvilkår gjeld kun kjøp i vår nettbutikk Foretaksinformasjon Solhjell AS Org.nr 971 063 777 Kontaktdetaljar: Solhjell AS Rosenkrantz gate 8 0159 Oslo Tlf: 48 10 62 28 E-post: post@solhjell.no

Kjøpsvilkår

For å handle hos solhjell.no må du vere 18 år eller eldre og ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen), dessutan må du registrere deg hos oss.
Solhjell.no kan ikkje inngå avtalar med mindreårige utan godkjenning frå føresette. Bindande kjøpsavtale kan berre gjerast med personar over 15 år. Kredittkjøp kan berre gjennomførast av personar over 18 år og ein må ha kredittkortavtale med bank eller kortselskap.
Registreringa er gratis og utan forpliktingar om kjøp. Vi lagrar opplysingane på ein sikker måte og dei vil ikkje vere tilgjengelege for uvedkommande. Ta godt vare på passordet ditt. Dette for di eiga sikkerheit slik at ikkje uvedkommande skal misbruke profilen din. Du bestemmer sjølv passord når du registrerer deg. Du kan registrere deg her
Ver vennleg å lese gjennom dei generelle vilkåra for handel hos solhjell.no. Ved kjøp av produkt har du samtidig akseptert og godkjent gjeldande føresetnader.

Adresseendring
For di eiga sikkerheit må du sjølv endre adressa under «Mine adresser» på «Mi side». Adressa du vel som standardadresse vil bli brukt som standard faktura- og leveringsadresse ved framtidige kjøp, men vil ikkje påverke eksisterande ordre. Vi sender alle pakkar til leveringsadressa som er lagra på ordren når vi registrerer innbetalinga di. Du vel sjølv leveringsadresse når du går til kassen. Du kan også sjølv endre leveringsadressa før betaling av ordren eller godkjenning av faktura/delbetaling. Dette må gjerast via «Mine ordrar».

Alle priser er i norske kroner og er inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil kome fram før bestillinga, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Prisar

Alle prisar og beløp er oppgitt inkl. mva., men ekskl. frakt m.m. Prisane vil bli endra dersom det er endringar i leverandørane sine prisar, endringar i valutakursar, tollsatsar eller avgifter. Pristilbod frå oss er berre gyldige for ein periode på 14 dagar, dersom ikkje anna er skriftleg avtala.

Forbehald

Vi tek forbehald om eventuelle trykkfeil når det gjeld pris og informasjon om varer/ tenester på siden. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ynskjer å gi deg god hjelp, og ein vellykka handel!

Sal- og leveringsvilkår

Sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid.

Levering og frakt

Vanlegvis vil varene sendes frå oss 10-15 virkedagar etter at ordren er mottatt dersom varen er på lager. Ikkje alle produkt er lagervare, sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid. I høgsesongen kan leveringstida bli noko lengre.
Vi bruker Bring/Posten til utsending av varer. Porto blir beregnet ved kjøp av vare, og vil visast i handlekurven før betaling. Vi sender dessverre ikkje varer til utlandet. Varer blir heller ikke sendt på postoppkrav.

Betaling

Vi krev betaling med kort frå den dagen du kjøper varen i nettbutikken.

Betale med kort:  Når du handlar hos Solhjell AS blir betalinga behandlet av Payex, som er ein sikker elektronisk betalingsløysning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart ut i frå kortselskapenes regelverk.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Du kontrollerer dine eigne data Vi og våre forretningspartnarar bruker teknologiar, inkludert informasjonskapslar/«cookies» til å samle informasjon om deg for forskjellige føremål. Ved å trykke «Aksepter alle» gir du løyve til alle desse føremåla. Du kan lese meir om korleis vi bruker informasjonskapslar og annan teknologi, og korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar ved å klikke på lenka.


Nødvendige

Nødvendige informasjonskapslar hjelper med å gjere ei heimeside brukbar ved å aktivere grunnleggande funksjonar, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre område av heimesida. Heimesida kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane.


Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapslar gjer det mogleg å lagre opplysningar som endrar måten heimesida ser ut eller oppfører seg på, t.d. ditt føretrekte språk eller den regionen du oppheld deg i.


Statistiske informasjonskapslar hjelper heimesida sin eigar med å forstå korleis besøkande samhandlar med heimesida ved å samle inn og rapportere opplysningar.


Marknadsførings-informasjonskapslar blir brukt til å spore besøkande på tvers av heimesider. Føremålet er å vise annonsar som er relevante og engasjerande for den enkelte brukaren, og dermed meir verdifulle for utgivarar og tredjeparts-annonsørar.


Uklassifiserte

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapslar saman med leverandørane av dei enkelte informasjonskapslane.