Logo: Solhjell
 Heim ›  Kontakt oss › Sal- og leveringsvilkår

Sal- og leveringsvilkår

Gjeld kun kjøp i vår nettbutikk

Returrett

Foretaksinformasjon

Solhjell AS
Org.nr 971 063 777

Kontaktdetaljar:

Solhjell AS
Rosenkrantz gate 8
0159 Oslo
Tlf: 908 76 477
E-post: post@solhjell.no

Kjøpsvilkår

Generelle vilkår

For å handle hos solhjell.no må du vere 18 år eller eldre og ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen), dessutan må du registrere deg hos oss.
Solhjell.no kan ikkje inngå avtalar med mindreårige utan godkjenning frå føresette. Bindande kjøpsavtale kan berre gjerast med personar over 15 år. Kredittkjøp kan berre gjennomførast av personar over 18 år og ein må ha kredittkortavtale med bank eller kortselskap.

Registreringa er gratis og utan forpliktingar om kjøp. Vi lagrar opplysingane på ein sikker måte og dei vil ikkje vere tilgjengelege for uvedkommande. Ta godt vare på passordet ditt. Dette for di eiga sikkerheit slik at ikkje uvedkommande skal misbruke profilen din. Du bestemmer sjølv passord når du registrerer deg. Du kan registrere deg her

Ver vennleg å lese gjennom dei generelle vilkåra for handel hos solhjell.no. Ved kjøp av produkt har du samtidig akseptert og godkjent gjeldande føresetnader.

Adresseendring
For di eiga sikkerheit må du sjølv endre adressa under «Mine adresser» på «Mi side». Adressa du vel som standardadresse vil bli brukt som standard faktura- og leveringsadresse ved framtidige kjøp, men vil ikkje påverke eksisterande ordre. Vi sender alle pakkar til leveringsadressa som er lagra på ordren når vi registrerer innbetalinga di. Du vel sjølv leveringsadresse når du går til kassen. Du kan også sjølv endre leveringsadressa før betaling av ordren eller godkjenning av faktura/delbetaling. Dette må gjerast via «Mine ordrar».

Alle priser er i norske kroner og er inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil kome fram før bestillinga, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Prisar

Alle prisar og beløp er oppgitt inkl. mva., men ekskl. frakt m.m. Prisane vil bli endra dersom det er endringar i leverandørane sine prisar, endringar i valutakursar, tollsatsar eller avgifter. Pristilbod frå oss er berre gyldige for ein periode på 14 dagar, dersom ikkje anna er skriftleg avtala.

Forbehald

Vi tek forbehald om eventuelle trykkfeil når det gjeld pris og informasjon om varer/ tenester på siden. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ynskjer å gi deg god hjelp, og ein vellykka handel!

Sal- og leveringsvilkår

Sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid.

Levering og frakt

Vanlegvis vil varene sendes frå oss 10-15 virkedagar etter at ordren er mottatt dersom varen er på lager. Ikkje alle produkt er lagervare, sjå det enkelte produkt for anslått leveringstid. I høgsesongen kan leveringstida bli noko lengre.

Vi bruker Bring/Posten til utsending av varer. Porto blir beregnet ved kjøp av vare, og vil visast i handlekurven før betaling. Vi sender dessverre ikkje varer til utlandet. Varer blir heller ikke sendt på postoppkrav.

Betaling

Vi krev betaling med kort frå den dagen du kjøper varen i nettbutikken.

Betale med kort:  Når du handlar hos Solhjell AS blir betalinga behandlet av Payex, som er ein sikker elektronisk betalingsløysning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart ut i frå kortselskapenes regelverk.


Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ynskjer å avbestille varer som ikkje er sendt ut enda, ta kontakt med nettbutikk@solhjell.no.

Returrett
Kjøp trygt i vår nettbutikk. Du har ope kjøp i 14 dager, med full returrett med full returrett i høve til føresegnene i kjøpslova som gjeld angrerett. I fristen er alle kalenderdagar med. Dersom fristen endar på ein laurdag, helgedagar eller høgtidsdag blir fristen forlenga til nærmaste virkedag.
Solhjell garanterer å refundere alle varer, under føresetnad av at dei er i god stand før dei blir returnerte.
Alle pakkane våre inneheld eit angreskjema med returadresse dersom du vil returnere varer.

Reklamasjon

Dersom det det ligg føre ein mangel ved varen, må du innan rimeleg tid etter at du oppdaga den, gi Solhjell AS skriftleg melding (e-post, telefaks eller brev) om at du ynskjer å påberope deg mangelen. Solhjell AS vil då gi deg informasjon om kva du skal gjere vidare. Reglane om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Viss du ikkje ynskjer å nytte dette, kan du bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sjå link her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096.

Angrerett

Ifølgje angrerettloven gjeld angrefristen frå den dagen kjøparen mottek varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som den vart teken imot, og legg ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil då få tilbakeført det du har betalt. Kjøpar betaler returporto. Sjå utfyllande informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøpar ikkje har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 månader. Angreskjemaet skal vere ferdig utfylt med Solhjell AS informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjeld ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikkje av forbrukerkjøpsloven.

Seljaren har rett til å trekke frå eit beløp frå det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, viss og i den grad slik verdiforringelse skyldast at kunden har handtert produktet utover det som trengs for å fastslå funksjon eller karakteristikkar.
 
Finn forhandlere 
i nærheten av
Søk
Skriv inn postnummer eller sted for å finne nærmeste forhandler.
For å finne nærmeste forhandler, tast inn ditt postnummer i feltet over.